Комунікативний підхід

Ми використовуємо комунікативний підхід.

Комунікативний підхід у навчанні англійської мови – це підхід, спрямований на формування в учнів осмисленого сприйняття і розуміння англійської мови, а також оволодіння мовним матеріалом для побудови правильних висловлювань. Комунікативний підхід у навчанні англійської мови, перш за все, покликаний навчити вільно орієнтуватися в іншомовному середовищі, а також вміти адекватно реагувати в різних мовних ситуаціях. Відомо, що основою будь-якого процесу навчання є спілкування. Мова і мовлення об’єднуються воєдино як засоби та способи здійснення різних видів мовленнєвої діяльності з метою взаємодії людей.
Процес навчання на курсах «English class» при даному підході будується на основі моделі комунікації. Відповідно до цього, навчання максимально наближене до реального спілкування.

Принципи комунікативного підходу:
1) мовна спрямованість навчального процесу
2) індивідуалізація навчання
3) функціональність – це адекватний процес відбір мовного матеріалу;
4) ситуативність
5) новизна

У результаті вивчення іноземної мови у студентів формується комунікативна компетенція. Її складові:

  • Лінгвістична компетенція (linguistic competence) передбачає оволодіння певною сумою знань і відповідних їм навичок, пов’язаних з аспектами мови: лексикою, фонетикою, граматикою;
  • соціолінгвістична компетенція (sociolinguistic competence) – здатність здійснювати вибір мовних форм, використовувати їх і перетворювати відповідно до контексту ситуації спілкування;
  • соціокультурна компетенція (sociocultural competence) – знання культурних особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету і вміння розуміти та адекватно використовувати їх в процесі спілкування;
  • дискурсивна компетенція (discourse competence) – здатність побудови цілісних,  логічних висловлювань різних функціональних стилів в усній і письмовій мові на основі розуміння різних видів текстів при читанні та аудіюванні, що передбачає вибір лінгвістичних засобів залежно від типу висловлювання;
  • соціальна компетенція (social competence) – готовність і бажання взаємодіяти з іншими, впевненість у собі, а також уміння поставити себе на місце іншого, здатність впоратися зі сформованою ситуацією.

Кожен викладач курсів англійської мови у своїй роботі знає як створити практично ефективну, організаційну, методичну систему формування комунікативної компетенції учнів. Наші курси мають у своєму розпорядженні відповідну матеріально-технічну базу, яка разом з комунікативним підходом, робить процес навчання надзвичайно ефективним. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій відкриває нові горизонти в навчанні. Студенти отримують доступ до різноманітних інформаційних ресурсів і можливість працювати з мультимедійними інтерактивними програмами, презентаціями, іграми, матеріалами мережі Інтернет.
Ми запрошуємо Вас на пробний урок, який дозволити вам відкрити нові горизонти сприйняття і спілкування  англійською мовою!

close
Facebook Iconfacebook like buttontwitter follow buttonНаша сторінка в Вконтакті